Liczba odwiedzin strony: 38144 Osób na stronie: 4
 

 Kancelaria adwokacka
adwokat, Aleksandra Rutecka

 
 
Kancelaria adwokacka
adwokat, Aleksandra Rutecka
 
al. Chopina 42 lok. 1
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 181 poz. 1293 - Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 1 października 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) w art. 70:   1)   po ust. 2 dodaje się ust. 2 1 w brzmieniu: "2 1 .  Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są...
Monitor Polski 2005 Nr 11 poz. 215 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 25 lutego 2005 r.) nr Z.110-7-2005 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Mieczysława STĘPIŃSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Marokańskim.